4 personer fra Vestfold omkom på veien i 2017.

 


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var tilstede under Minnemarkeringen
og holdt tale i kirken.

 

Sang/musikk Lars Martin Myhre

 

Kai Redalen holdt pårørendeappellen.

 

 

I år var det 24. gang Minnemarkeringen ble arrangert i Vestfold.