På grunn av Covid 19 var det få deltakere i år!
De som ville fikk gratis prøve sine ferdigheter på glattkjøringsbanen for å se hvordan en reagerer i farlige situasjoner.
Alle var veldig fornøyde da de også fikk testet bilen sin i mange hastigheter!

aapen_dag_paa_ovingsbanen_21_bilde_2.jpg

 

aapen_dag_paa_ovingsbanen_21.jpg