Vi fylte på spylervæske til de som ønsket det og delte ut informasjonsbrosjyre om NAF.