Mange barn kjørte bilene og fikk sitt "NAF-førerkort"

 

Bilder fra Redagen!