NAF Tønsberg & Omegn stilte med 3 personer, Gaute, Alfhild og Arnhild.
Vi bisto med å sjekke sykler.
Dette var vellykket.