Årsberetning NAF Tønsberg & Omegn

 

Årsberetning NAF - senteret Tønsberg

 

Aktiviteter gjennomført i 2015

 

Leder Gaute Amundsen ønsket velkommen til årsmøte

Ordstyrer Stig Svendsen

Forretningsfører Terje Sæthre

 

Svein Knobel gikk av som varamedlem
(Beklager dårlig bilde)

Bjørn Henriksen gikk av som medlem i sportskomiteen