Årsberetning NAF Tønsberg & Omegn

 

 Protokoll Årsmøte 2017 NAF Tønsberg & Omegn

 

 

Leder Gaute Amundsen ønsket velkommen til årsmøte

 

 Forretningsfører Terje Sæthre

 Ordstyrer Stig Svendsen

 Årsmøte ble avsluttet med snitter og kake