Leder NAF Tønsberg & omegn Gaute Amundsen.

 

Styret i NAF Tønsberg og omegn består av følgende personer.
Nedenfor er også andre komitemedlemmer.

 

Styrets sammensetning:

Leder: Gaute Amundsen                 mobil: 924 58 411        gautamu@online.no
Styremedlem: Karsten Gjersøe mobil: 977 63 979 karsten.og.turid.gjersoe@sf-nett.no
Styremedlem: Grethe E. Nordby mobil: 907 40 296 genordby@gmail.com
Styremedlem: Wenche Gjertsen mobil: 901 12 811 wenche.gjertsen@sf-nett.no
Styremedlem: Øyvind Jacobsen mobil: 977 92 000

oeivjaco@online.no

Styremedlem: Arnhild Pettersen-Dahl mobil: 934 51 553 arnhildpd@gmail.com
Varamedlem: Odd Hegreberg mobil: 930 37 176  odd.hegreberg@sf-nett.no
Varamedlem: Alvhild Bjørnstad mobil: 957 54 894

alvhild.marie@gmail.com

Varamedlem: Finn Erling Berg mobil: 957 62 790 finn.berg@vegvesen.no
Varamedlem: Marvin Karlsen mobil:
915 14 407
marvin.karlsen@gmail.com
       

 

Forretningsfører:

Terje Sæthre      mobil: 900 19 720        rmargr@online.no

 

Sportskomiteen:

Gaute Amundsen (leder)
Alvhild Bjørnstad
Grethe E. Nordby
Wenche Gjertsen
Arnhild Pettersen-Dahl
Karsten Gjersøe
Odd Hegreberg
Svein Knobel
Øyvind Jacobsen
Wenche Gotteberg
Ove Thorvald Jensen
Siv M Kristoffersen
Yngve Nybakk
Berit Hansen
Finn Erling Berg
Marvin Karlsen
Arne Gran


Valgkomite:

Stig Svendsen
Ove Thorvald Jensen
Terje Sæthre