oyvind_aarsmote_2022.jpg
Leder  NAF Tønsberg & omegn Øyvind Jacobsen.

Styret i NAF Tønsberg og omegn består av følgende personer.
Nedenfor er også andre komitemedlemmer.

Styrets sammensetning:

Leder:

Øyvind Jacobsen mobil:
977 92 000
oeivjaco@online.no
Nestleder: Gaute Amundsen mobil:
924 58 411
gautamu@online.no
Styremedlem: Karsten Gjersøe mobil:
977 63 979
karsten.og.turid.gjersoe@sf-nett.no
Styremedlem: Grethe E. Nordby mobil:
907 40 296
genordby@gmail.com
Styremedlem: Wenche Gjertsen mobil:
901 12 811
wenche.gjertsen@sf-nett.no
Styremedlem: Finn Erling Berg mobil: 95762790 bergfinn@online.no
Varamedlem: Odd Hegreberg mobil:
930 37 176
 odd.hegreberg@sf-nett.no
Varamedlem: Alvhild Bjørnstad mobil:
957 54 894
 alvhild.marie@gmail.com
Varamedlem:
Siv M. Kristoffersen mobil: 45603030 siv.kristo@gmail.com
Varamedlem: Erling Johnny Nybo mobil: 90864460 ejnybo@online.no

 

Forretningsfører økonomi:

Kari Berg      mobil: 954 73 720           kari@kariberg.no  

Forretningsfører administrasjon:

Finn Erling Berg mobil:  95762790      bergfinn@online.no

 

Sportskomiteen:

Gaute Amundsen (leder)
Alvhild Bjørnstad
Grethe E. Nordby
Wenche Gjertsen
Karsten Gjersøe
Odd Hegreberg
Svein Knobel
Øyvind Jacobsen
Ove Thorvald Jensen
Siv M Kristoffersen
Yngve Nybakk
Berit Hansen
Finn Erling Berg
Arne Rolf Bøe
Arne Gran
Erling Johnny Nybo


Valgkomite:

Stig Svendsen
Ove Thorvald Jensen
Finn Erling Berg (oppnevnt av styret)