Gaute Amundsen, leder NAF Tønsberg & Omegn
Leder NAF Tønsberg & omegn Gaute Amundsen.

Styret i NAF Tønsberg og omegn består av følgende personer.
Nedenfor er også andre komitemedlemmer.

Styrets sammensetning:

Leder: Gaute Amundsen  mobil: 924 58 411 gautamu@online.no
Styremedlem: Karsten Gjersøe mobil: 977 63 979 karsten.og.turid.gjersoe@sf-nett.no
Styremedlem: Grethe E. Nordby mobil: 907 40 296 genordby@gmail.com
Styremedlem: Wenche Gjertsen mobil: 901 12 811 wenche.gjertsen@sf-nett.no
Styremedlem:
Finn Erling Berg

mobil: 95762790
bergfinn@online.no
Styremedlem:
Øyvind Jacobsen

mobil: 977 92 000

oeivjaco@online.no
Varamedlem: Odd Hegreberg mobil: 930 37 176  odd.hegreberg@sf-nett.no
       
Varamedlem: Alvhild Bjørnstad mobil: 957 54 894  alvhild.marie@gmail.com
Varamedlem: Marvin Karlsen mobil:  

 

Forretningsfører:

Terje Sæthre      mobil: 900 19 720        rmargr@online.no

 

Sportskomiteen:

Gaute Amundsen (leder)
Alvhild Bjørnstad
Grethe E. Nordby
Wenche Gjertsen
Karsten Gjersøe
Odd Hegreberg
Svein Knobel
Øyvind Jacobsen
Marvin Karlsen
Ove Thorvald Jensen
Siv M Kristoffersen
Yngve Nybakk
Berit Hansen
Finn Erling Berg
Arne Gran


Valgkomite:

Stig Svendsen
Ove Thorvald Jensen
Terje Sæthre