Mars   20.03.  Kl. 19.00   Årsmøte på NAFs møtelokale på NAF Øvingsbane i Aurdal

 

April   12.04                      Påskeaksjon Statoil i Bagn  kl. 12,00 til ca 17,00

 

April   24.04  Kl. 17.00 - 20.00   Hjulskifteaksjon i gamle NAF senteret på Breiset.

 

April.  29.04  Kl. 17.00 - 20.00    Hjulskifteaksjon i gamle NAF senteret på Breiset.

 

April   Uke 17                         Trafikksikkerhetsdag på Valdres Videreg.Skole, Leira.

 

Mai.                                        Vårsjekk og spedometerkontroll div. plasser i Valdres.

 

Mai      16.05                          Rebusløp for Russen med aktiviteter på Glattkjøringsbanen

 

Mai.   21 til 23.05                   Distriktsfinale for sykkelkonkuransen  5. til 7. klasse

 

Mai.     24 til 26.05                  NAF tur til Sverige.

.

Juni      14.06              Landsfinale for sykkelkonkuransen 5 til 7 klasse.

 

.Juni.                                        Gladdager på Hadeland Glassverk

 

September.                              Refleksaksjon forskjellige plasser i Valdres.

 

Oktober.                                 Høstsjekk div. plasser i Valdres.

 

Oktober.                                 Hjulskifteaksjon i gamle NAF senteret på Breiset.

 

Oktober  17 til 19.10               Høstmøte for avdelingene i Region Øst på Quality Fagernes Hotel , hvor vi skal være arrangsjører i  2014