De som nå er i styret er:

  • Roy Å. Gabrielsen, Sortland (leder)
  • Jon Lian, Andøy (nestleder/sekretær)
  • Harald Arnesen, Sortland (styremedlem)
  • Ivar Adolfsen, Øksnes (styremedlem)
  • Paul A. Eilertsen, Hadsel (styremedlem)
  • Kjell Johnsen, Sortland (varamedlem)
  • Alf Jarle Johansen, Øksnes (varamedlem)
  • Kjell J. Karlsen, Hadsel (varamedlem)