Hvordan skal Oslo realisere smarte adkomstløsninger

 for bedre byliv?

Osloområdet er det raskest voksende i Europa,og transportbehovet øker i takt med befolkningsveksten. Hvordan skal vi legge til rette for fremkommelighet og mobilitet i en by som vokser. Vil Oslo sentrum bli en levende grønn lunge?

NAF Oslo og Omegn vil fremover følge med hva som skjer med  prosjektene bilfritt byliv, levende Oslo og utvikling av sykkelnettverket.