Medlemsundersøkelse Stor Oslo 

Erfaringer med dieselforbudet.

NAF gjennomførte en medlemsundersøkelse om dieselforbudet den 16.1.2017.

Undersøkelsen ble sendt bredt ut i stor Osloområdet. Av de 4200 som svarte bor 40% i Oslo og 60% jobber i Oslo. Ikke overrakende disponerer, av de som svarte 75 % dieselbil, og bare 8% el bil.
Undersøkelsen viste at et slikt forbud påvirker først og fremst muligheten til å komme på jobb som normalt (62%) og at veldig mange er avhengig av å kjøre bil for å komme på jobb. Dette forklares ved den store andelen som bor utenfor Oslo og jobber i stor Oslo området. 
42% svarer at de blir rammet av forbudet og at 40% ikke har andre alternativer til løsning enn bruke bil.

Dette er mer en bekreftelse på hva vi vet fra før, men det hadde vært mye bedre om byrådet hadde kommet med et tilbud og ikke bare et forbud. Skal folk komme seg på jobb, må det på plass innfartsparkeringer rundt byen med shuttlebusser til sentrum. 

Transport er avgjørende i folks hverdag. Barn skal leveres, turnusen skal holdes og mange kan ikke ta hjemmekontor. Derfor blir dieselforbudet vanskelig for de som ikke har alternativer.

Dette bekrefter faktisk også undersøkelsen. Byrådet bør merke seg at når vi vi spør «i hvilken grad har du fått god informasjon om alternative løsninger til bil?» svarer 55% - svært liten grad og kun 5% - stor grad.  
Nesten like nedslående svarer får vi når vi spør «i hvilken grad har du fått god informasjon om hvor forbudet gjelder?» svarer bare 23% - stor grad.

Se hva  dieselbil eiere svarte på spørreundersøkelsen 

 

Ønsker du å lese mer om hva vi mener om dieselforbudet klikk på linken under

Hva mener egentlig NAF Oslo og omegn om forbud mot dieselbiler?

  Foto: Scanpix