Norges Automobil-Forbund (NAF) er en forbruker- og interesseorganisasjon som representerer over

500.000 medlemmer. I tillegg til hovedkontoret i Oslo, har NAF 71 lokalavdelinger over hele landet.

NAFs lokalavdeling i Oslo har 55 000 medlemmer og innspillet til høringen er gitt av NAF Oslo og Omegn, Politikk og samferdsel.

Det er et overordnet mål for NAF å være en aktiv pådriver for utvikling av et transportsystem som tilfredsstiller enkeltindividets behov for mobilitet, og samtidig ivaretar fellesskapets krav til miljø og sikkerhet.

Generelt støtter vi de aktuelle planlagte tiltak og virkemidler, som man mener skal gjøre det tryggere og mer attraktivt for alle å velge å bruke sykkel. Det vi mener det må settes mer fokus på for Sandakerveien er:

  • Bedre løsninger for å skille trafikantgruppene fra hverandre, både av fremkommelighets og trafikksikkerhetshensyn. For å unngå konfliktene, spesielt mellom kjørende og syklende må det i Sandakerveien bygges en fysisk skillekant. Fortauskanten er et godt skille mellom syklende og gående.
  • Bedre skilting og informasjon i de mange tilhørende gater hvor man kan svinge inn i Sandakerveien.
  • Hastigheten for både kjørende og syklende må reduseres betraktelig. Spesielt siden sykkelfeltet krysser to tungt trafikkerte veier. Det må settes opp trafikklys der sykkelfeltet krysser Bentsebrugata, som ved Markus Tranes gate. Det beste vil være å sette opp egne trafikklys for syklister, som i København. Det må etableres nok fartsdumper for begge parter, for å få redusert farten. Denne sykkelstien har flere bratte lange bakker hvor det er lett for syklister og anpasse hastigheten til forholdende. Skilting av farten bør være 20 km og ikke 30 km.

Vi mener at Bymiljøetaten må for Sandakerveiens beboere og alle andre steder i Oslo, der gateparkering må frigjøres for sykkelfelt, komme med forslag/løsning til beboerparkering eller alternativ parkering i nærmeste parkeringshus/område. Det kan ikke være slik at man bare eksempelvis ser på innføring av beboerparkering for Frogner, Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker og St. Hanshaugen. 

Vi takker for at vi fikk anledning til å uttale oss.

Med vennlig hilsen,

                          Terje A. Bjørnstad
                          Rolv Bjørn Jernskau
                          Poltikk og Samferdselsgruppen
                          NAF avd Oslo og Omegn

FOTO: Rolf Øhman  - Aftenposten (Illustrasjonsfoto)