OSLO SENTRUM- Blir det bedre byliv?

Snart slutt på gateparkering

Nesten all gateparkering innenfor Ring 1 skal vekk allerede i år. 650 -700 parkeringsplasser forsvinner fra Oslo sentrum, melder NRK. Dette skal skje 1. juni 2017.

Det vil fortsatt være åpent i alle parkeringshus innenfor Ring 1 og i randsonen. Der er det cirka 9500 plasser tilgjengelig, og utnyttelsesgraden er mellom 50 og 60 prosent, så det er god kapasitet, sier prosjektdirektør Hans Edvardsen.

Det er ikke bare NAF Oslo og Omegn som er høyst uenig med byrådet om at dette er en lite gjennomtenkt beslutning. Nettavisen siterer Høyres gruppeleder, E.L. Solberg som sier «dette gjør Oslo til latter og jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte».
Nettavisen spør leserne om hva de synes og av 35.000 svarer 74% «Nei dette skaper for mange problemer».
Les hele artikkelen her:

NAF Oslo og Omegn er klar på at dette sikrer ikke et bedre byliv i sentrum av Oslo, fordi beslutningen gir ingen føringer på konsekvensene og hvordan legge til rette for at for håndverker og andre næringsdrivende kan arbeider med vedlikehold og reparasjoner innen Ring 1 og ikke minst de som mister sin bo parkeringsplass. Hvor skal de parkerer og til hvilken kostnad?
Det eneste vi synes er positivt at alle typer biler også el biler, ikke får enda ekstra fordeler. 

NAF Oslo og Omegn var invitert av kommunen 17.1.2017 for å gi vårt syn på parkering generelt og nytt parkeringssystem i Oslo sentrum. Vi var klare på at fjerning av 650-700 parkeringsplasser kan ikke skje uten å ha funnet løsning på

 • Hvordan håndverker og andre næringsdrivende kan fortsatt få gjort jobben når areal er avsatt til syklende og gående
 •  Hvordan skaffe boende som mister bo parkering ny parkering
 •  Prispolitikk for bruk av alternativ parkering, som parkeringshus og hvor lenge de  enkelte brukergruppene skal kunne parkere.

Kommunene bør også vurdere å bygge egne parkeringshus i randsonen

NAF Oslo og Omegn vil etterlyse resultat av de interessemøtene som kommunen har hatt og anbefalingen som skal leveres 31.3.2017 til byrådet.

Det er foreløpig bare å krysse fingrene at byrådet igjen tar til fornuft, som de har gjorde ved å ikke å gjøre om beslutningen at hele Ring 1 ikke kan være bilfritt.

Her er alle fasene i prosjektet bilfritt Oslo:

Fase 1, 2017

 • All gateparkering fjernes 1. juni.
 • Frigjorte gatearealer tilbys aktiviteter som skaper økt byliv.
 • Slutt på gjennomkjøring fra november 2017. Bruk tunnel og/eller Ring 1.
 • Fortsatt mulig å kjøre bil inn til sentrum.
 • P-hus og -kjellere opprettholdes.
 • Det inviteres til åpne møter underveis.
 • Diverse prøveprosjekter og aktiviteter.
 • Hovedmål fase 1: Sørge for at konvertering fra parkering til bylivsfremmende tiltak blir særdeles vellykket.

Fase 2, 2018

 • Evaluering av effekt fase 1.
 • Flere gater gjøres om til gågater tilsvarende slik det er gjort i Torggata.
 • Praktisk tilrettelegging for sykkel.


Fase 3, 2019

 • Evaluering av fase 2.
 • Fysisk ombygging av plasser og gater starter.
 • Opprettholde tilgang til p-hus i randsonen.
 • Vurdering av om det skal innføres strengere regulering.

Foto: Simen Sundsbø      Foto: Olav Urdahl