Medlemsundersøkelse for NAF Oslo og Omegn:

Vi trenger din hjelp i mars - svar på undersøkelsen du får på mail

NAF Oslo og Omegn gjennomførte sin første medlemsundersøkelse for to år siden. I forhold til kommunevalget i september 2019 er det viktig at vi igjen er oppdatert på hvordan medlemmene opplever det å være trafikant i Oslo og omegn.

Hvordan er din hverdags reiser, hva er viktig for deg som medlem og hvilke politiske og samferdsel saker må prioritere mot Byrådet og Oslos politikkere.

Vi er gang med arbeidet, i samarbeid med Kantar TNS (Gallup), å lage en markedsundersøkelse blant alle NAF Oslo og Omegns mange medlemmer. Alle svar vil behandles konfidensielt. 

Vi trenger din velvilje og hjelp for å kunne lykkes.  Bruk kun 8-10 minutter av din tid til å svare når du får mailen i mars. Kan hende du er en av de heldige 30 vinner som vinner gavekort verdi på 500 eller 1000 kr ved å svare!