NAF Motorsport Oslo og Omegn`s egen Bjørn Guldbrandsen ble tildelt fortjenstmedaljen  i gull for sin innsats og engasjement innen motorsport Han fikk sin medalje under en tilstelning  hos    Norges Bilsportforbund i forrige uke. 

Bjørn Gulbrandsen til.v på bildet  fra NAF Oslo og Omegn har en lang karriere bak seg både som aktiv bilsportsutøver med bl.a deltagelse i Monte Carlo Rally og ikke minst som tillitsvalgt. Han har nærmere 30 år bak seg som medlem av NBFs dragracing seksjon, og 15 av disse som leder. Han er også medlem av FIAs Dragracing commision. Han leder også NBFs eventseksjon. Utfører Banegodkjenninger i Europa og Norge I tillegg er han stadig aktiv som jury og løps leder på en rekke billøp, og han er også aktiv som arrangør og leder  i sin egen klubb NAF Motorsport. Med bl.a. Service plass Rally Norway, Service plass Rally Sweden, Zero Rally for klimabiler, EM rallycross på Momarken, vellbesøkte Rally Oslo Motorshow samt mye, mye mere. På merittlisten.

En større ildsjel innen alle former for motorsport og motorsports arrangementer skal man lete lenge etter.

Vi gratulerer........ vel fortjent ! !

 

 

                               NAF Ildsjel pris 2012  Til Bjørn Guldbrandsen.

                          Bjørn Gulbranssen og Marius Aasen                

Deles ut som en betydelig anerkjennelse til ildsjeler innen motorsport:   

Kriteriene er :                

  • Har lagt ned en betydelig innsats utover det som kan forventes for NAFs utøvere og arrangører.
  • Gjennom sin innsats profilert NAF positivt utad.
  • Har utført frivillig/ulønnet arbeid.
  •  Primært er funksjonær, arrangør, mekaniker, etc. etc. (ikke aktiv utøver, da disse har andre priser og utmerkelser).

Disse kravene fylte Bjørn Gulbransen mente juryen

 Her er deres bedømmelse:

Bjørn har vært aktiv tillitsvalgt siden tidenes morgen  og har i hele sitt NAF engasjement vært dypt engasjert innen alt som rører seg innen motorsport. Han er kanskje en av de store «doldisene» innen motorsport generelt, med tanke på alt hva han har vært med på, men slik er det ofte med de ekte ildsjelene. Det er ikke alltid de kjører med full pakke 1000-metere. Prisvinneren har bidratt til stor synlighet for sin lokalavdeling og sin motorsportkomite. En større ildsjel innen alle former for motorsport og motorsportsarrangementer skal man lete lenge etter. Hans interesse for motorsport går ikke bare ut på selve konkurransen og teknikken men også omsorgen for de mennesker han treffer under de prosjekt han går inni.

VI GRATULERER ......