Har du lyst til å bli frivilling i NAF Oslo og Omegn?

Alle som ønsker å støtte vårt arbeid kan bli frivillig i NAF Oslo og Omegn.

Med deg på laget kan vi gjøre en viktig innsats for fellesskapet. NAF har mange aktiviteter du kan engasjere deg i, det være seg trafikksikkerhet, trygg skolevei, politiske (trafikale) saker, (trafikk) aksjoner, glattkjøring, stands og informasjonsarbeid, besøk på skoler og i barnehager og masse mere (interessant).

Hos oss får du god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

Her finner du mer om oss: www.naf.no/oslo 

Hva forventer vi av deg?

Det er absolutt ingen forutsetning at du har erfaring fra arrangement arbeid Det viktigste er at du er engasjert, har en positiv innstilling og er presis og samarbeidsvillig. Du kan bidra som frivillig så lite eller så mye som du vil. Har du tid til å forplikte deg på faste tidspunkt i uken, eller med et visst antall timer over tid, er det enklere for oss å finne oppgaver til deg - og du vil kanskje oppleve det som mer meningsfullt.

"Lønn for strevet "

Vi opererer med en symbolsk økonomisk kompensasjon og km godtgjørelse til de som melder seg på til aktivitetsarbeid.

Det er ofte veldig sosialt, du kan få nye venner og erfaringer som du kan ta med deg videre. Som ung kan det være starten på din karriere. Du kan få et nytt nettverk som senere kan bli nyttig når du søker jobb eller blir pensjonist.

Du kan forvente god stemning og masse flinke og hyggelige kolleger som kommer til å bidra til en super opplevelse! I tillegg har vi sosiale aktiviteter som festivitas for frivillig og turer.

Med disse ord gleder vi oss skikkelig til og få deg med på laget.

Ta gjerne kontakt med oss i dag 

Telefon:               950 35 052
E-post:                oslo@lokal.naf.no 

Velkommen til et gøyal og sosial aktivitet.