Hva er «Hverdagsreisen»

• Hver dag reiser mer enn to og en halv millioner nordmenn til og fra jobb, innom barnehagen eller skolen, butikken og treningen. Det er dine og mine hverdagsreiser. Og for de aller fleste av oss tar den for lang tid enten vi går, sykler, kjører bil eller tar kollektivt.

• NAF vil gjerne at du deler din hverdagsreise med andre. Du kan delta i undersøkelsen vår, du kan dele bilder på Instagram med hashtag #hverdagsreisen og følge med på NAF på Facebook og på NAF.no. Hverdagsreisen er den reisen du deler med oss!

                               

Hva vil NAF gjøre?

• NAF kjemper for å gjøre hverdagsreisen sikrere, raskere og mer miljøvennlig. Med dagens befolkningsvekst i og rundt byene, er bedre samferdselsløsninger et felles politisk ansvar.

• NAF er partipolitisk nøytral. Derfor har NAF tatt et klart valg: Hverdagsreisen er vår valgkampsak nummer én! Vi er over en halv million medlemmer; trafikanter som reiser hver dag. Når vi sammen sier fra, må politikerne lytte!

                            

NAFs rolle i Valg 2013

• Vi i NAF vil ha politikere som legger til rette for en langt enklere hverdagsreise. Det betyr en historisk satsing på samferdsel med mye bedre veier, mye bedre kollektivtilbud og mye bedre tilrettelegging for gående og syklende.

• Toget må gå oftere for flere, veier må bygges og vedlikeholdes for å unngå kø og ulykker, og det må være mulig å sykle til jobb uten fare for eget liv. Intet mindre.