Eldrebølge på veiene 

– Vi merker nok alle at vi blir eldre. Ting går ikke så fort lenger, og da kan det være utfordrende å bevege seg i trafikken. Det er blitt tøffere i trafikken med årene, med større trafikkmengde og mange nye veier. Det kan nok hende vi er litt sånn bremsekloss, for det går litt saktere med oss.

Er du rundt 60-70 år og føler behov for å oppgradere trafikkunnskapene?
Selvsagt ikke, tenker du, mens du retter på lesebrillene. Du har jo kjørt bil i årevis uten skader, og er dessuten hensynsfullt. Men har du da tenkt på at lesebriller er et klart tegn på at noe er i ferd med å skje med kroppen din? At kjøremåten du har brukt med hell i mange år, kanskje bør endres for at du skal kunne
kjøre like trygt fremover? Fordi det er faktisk sant, at risikoen for å skades og drepes i trafikken øker for de bilistene og trafikantene som er på vei inn i 60-åra.

Du bør blant annet tenke på at du har mistet rundt halvparten av din evne til å se i mørket siden du var i 20-årene.

Poenget vårt er at vi alle må ta inn over oss at med alderen kommer svekkelser som har betydning for trafikksikkerheten.

I våre øyne har du da to muligheter: Fortsett å kjøre som om du er førti og lat somom du ikke berøres av at du med alderen blir farligere for deg selv og andre. Eller aksepter at livet går sin gang, meld deg på kurs å bli bevisst på hva som skal til for å kjøre tryggere.

I år igjen har NAF lansert sine populære seniorkurs.

Kurset varer i to dager a tre timer, pluss tilbud om glattkjøringskurs.

Kursdag 1. Utøves i våre lokaler på Eikenga 11, Haslevangen i Oslo.

Kursdag 2. Utøves i Alna Trafikkskoles lokaler i Risløkkveien i Oslo.

NAF har 27 øvingsbaner over hele landet hvor du kan bli kjent med din moderne bil og deg selv på glatta.

Det er en betydelig forskjell hvordan du en gang i tiden behandlet en bil du hadde i dine yngre dager og hvordan du bør reagere med din nå moderne bil.

Moderne biler har også forandret seg på mange andre vis. Bilene er fulle
av elektroniske førerstøttesystemer mange ikke skjønner så mye av og trafikken har dessuten hatt en voldsom utvikling i mengde og tempo.

Kurset passer for deg som er rundt 60 år og oppover. Kurset er ikke spesielt for medlemmer, men som medlem får du selvsagt en spesialpris.

Så langt har vi fått veldig positive tilbakemeldinger på de kursene
vi har holdt.

På kurset har vi et fokus på hva du kan gjøre for å beholde tryggheten og kjøregleden i trafikken så lenge som mulig.

 

Under fanen Senior kurskalender vil du finne aktivitetskalenderen med datoer for kursene våre.                  

Senior Kurs Kalender

Vi ønsker hele Eldrebølgen hjertelig velkommen til senior kurs hos oss.

 

 Les mer om vår samarbeidspartner:

                                             alna.png