NAF-kampanjen Med hjertet i halsen er et krafttak for trafikksikkerhet. NAF, som har frivillige over hele landet, ba folk om å sende inn tips om veistrekninger og skoleveier der de kjører med hjertet i halsen. På kun fire uker kom det inn over 1200 tips fra alle deler av landet.

Retten til en trygg skolevei må gjelde uansett om barna går, sykler eller har skoleskyss.I den anledning tok vi oppstilling i krysset Kirkeveien- Ullevålsveien og filmet det hele, se filmen under.

Altfor mange steder i Norge er veistandarden dårlig, så dårlig at det går på tryggheten vår løs og hver eneste dag brukes de til og fra jobb, skole og aktiviteter.

Over hele landet finner vi eksempler på skoleveier som er dårlig sikret, preget av mye trafikk, eller på andre måter farlige. NAF mener trygge skoleveier er en del av retten til en god barndom. Derfor jobber vi der du bor for at de minste trafikantene skal ferdes trygt. 

NAF fikk overveldende respons da vi spurte etter tips om farlige skoleveier og veistrekninger. Mer enn 1200 saker ble meldt inn på landsbasis.

Vår avdeling tar et krafttak for trafikksikkerhet, med utspring i sakene som er meldt inn til oss. Kampanjen «Med hjertet i halsen» setter ord på den frykten mange kjenner på i trafikken. Men det er mulig å gjøre veiene våre tryggere. 

Vi vil gjøre vårt ytterste og ser på alle innkommende bidrag, men kan ikke garantere at vi får løst alle sakene i løpet av kampanjeperioden.

Her kan du lese mer om den nasjonale NAF-kampanjen;
https://www.naf.no/kampanjesider/med-hjertet-i-halsen/.

 

                  hjerte_i_halsen_negativ.png