Et kjørekurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere mer rundt.

Se gjerne NAF MC Avd Oslo sin reklamefilm på YouTube.

Den offisielle reklamefilmen til NAF MC finner du også på YouTube.

Du kan lese litt om kurset her