Et kjørekurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere mer rundt.

Vil du vite mere om trafikksikkerhetskurset til NAF MC  gå til NAF MC

 Eller du kan lese litt om kurset her