Dessverre er det en kjent sak att  ungdom i alderen 16 til 24 år leder den uheldige ulykkesstatistikken i trafikken, det gjelder her og sette fokus på lokalt trafikksikkerhetsarbeid  for barn og ungdom. 

Å prioritere tiltak og ha økt fokus rettet mot utforkjøringsulykker, kjøreadferd samt trafikksikkerhet i og rundt lokalsamfunnet.

Gruppa blir drevet av ungdomen selv med en nestor fra avdelingen.Gruppa vil utføre konkurranser, trafikksikkerhets arrangementer og utstillinger som setter trafikk sikkerhet i fokus på en morsom og interessant måte som fanger opp ungdommen så de vil fatter interessen for viktigheten i dette.