Demonstrasjon foran Stortinget 22.3.18 – JA til miljø, NEI til økte bompenger, NOK er nok.

NAF Oslo og Omegn inviterte alle medlemmer om å møte opp å støtte aksjonen og samtidig var NAFs kommunikasjonssjef, Elisabeth Sagedal, var en av hovedtalene under demonstrasjonen.

Vi delte også ut rundt 2000 to siders info om hva NAF gjør og mener om saken til de fremmøte.

Dagen ble avsluttet med en NAFs appell ved vår Kommunikasjonssjef, Inger Elisabeth Sagedal.

Kjære alle sammen!

La to ting være tindrende klart:  

1: NAF mener at bompenger er gammeldags og sosialt urettferdig.

2: Det er fullt mulig å være mot dagens utdaterte bom- og bilavgifter, og samtidig for klima. 

Alle som tar klimautfordringene på alvor, vet at transportsektoren må omstilles. NAF har erkjent dette for lenge siden. Vi, som representerer nærmere en halv million nordmenn, har for lengst gitt grønt lys for det grønne skiftet. Men, vi er kritiske til måten omstillingen skjer på. Og ingen skal være i tvil om at vi sloss mot det bom-regime som innføres nå. 

Dette er ikke bare et bom-regime, det er skivebom. Og la meg forklare hvorfor: 

I Oslo øker bompengene nå med over ett hundre prosent – på kort tid - mens kollektivtilbudet øker med fattige fire prosent i året. 

Med andre ord øker bompengene i og rundt Oslo mye, mye raskere enn det man bygger ut kollektivtrafikken. Sånn kan det ikke være. Når politikerne øker bomavgiftene og legger restriksjoner på bilbruk for at vi skal kjøre mindre, helst la bilen stå, ja da må de SAMTIDIG gjøre det enklere å reise kollektivt. 

Og kjære dere, jeg snakker ikke om alle som allerede kan nyte godt av «rullende fortau», som heter, kollektivtilbudene som er så effektive at ingen trenger å vente på bussen. For de som bor i sentrum av denne byen er kollektivtilbudet så godt at et flertall allerede velger å la bilen stå. 

Jeg snakker om de som ikke har noe valg. Som ikke har en buss nr. 37 som kommer hvert femte minutt, som ikke får familielogistikken til å gå opp uten bil, og som ikke har råd til elbil eller tilbud om innfartsparkering. Jeg snakker med andre ord om veldig, veldigmange mennesker! Mange av dere er her i dag. Ingen skal være i tvil om at NAF sloss for dere. Hver dag!

Folk flest er ikke dumme. Folk flest er veldig smarte. Derfor har de for lengst fått med seg at hverdagsreisen, slik vi foretar den i dag, vil endre seg. Om bare få år vil de aller fleste som bor - eller jobber - i byer reise på andre måter enn i dag. Det er helt nødvendig. Ikke minst fordi vi blir stadig flere som bor eller jobber i byer. Men løsningene politikerne velger må være for alle.

Vi trenger politikere som setter folk i sentrum, som lytter til folks utfordringer når de foretar sin hverdagsreise, og som bygger ut kollektivtrafikken FØR de øker bomprisene. 

NAF vil ha en politikk som setter folk i sentrum. Vi må ta folks hverdagsreise på alvor. 

• Da kan vi ikke bruke bompenger til å tvinge bilistene over på kollektivløsninger som ikke finnes, som ikke er gode nok, hyppige nok. 

• Da må vi gå mer forsiktig fram med bompenger enn i dag. Økningen som skjer nå er for mye, for tidlig og for raskt.

• Da kan vi ikke ha økte bomsatser som rammer sosialt urettferdig. 

Vi er nå i en fase hvor resultatet blir både mange sinte bilister og misfornøyde kollektiv trafikanter på altfor tettpakkede busser og baner. Det er ikke bra nok. Ikke for oss, og ikke for klima. 

Og vet dere hvorfor vi er i ferd med å med å havne i denne skivebommen? Jo, fordi ingen av partiene i Oslo og Akershus som står bak Oslopakke 3 – fra Frp til SV – har knekt koden for folks hverdagsreiser. De har ikke skjønt at det må legges til rette for at folk kan parkere bilen, før det er mulig å la den stå. 

Vi i NAF er ikke bare bekymret for problemene. Vi jobber knallhardt med å få på plass de beste løsningene. Og her skal dere få eksempler på fire ting som burde vært gjort, som ikke skjer, men som vi sloss for hver dag: 

 EN: Vi må lære oss at kollektivløsningene i dette landet må være på plass først. Skal kollektivtrafikken bli et naturlig førstevalg må vi ha kollektivløsninger som er relevante nok, gode nok og hyppige nok. 

TO: Tungtransport og varetransport slipper for billig, mens det er vanlige folk, i deres hverdagsreise som må svi. Tungtransporten må ta en større del av den regninga som bilistene tar i dag. 

TRE: Det må koste mindre å parkere. Både på innfartsparkeringene, og i de private parkeringshusene. Særlig i Oslo. 150 kroner for to timer er helt vanlig, og alt for mye. 

FIRE: Vi må innføre en mer intelligent måte å prise kjøring i by på enn vi har i dag. Tiden for å kjøre gratis inn i byen er forbi, det skjønner alle. Men det er fullt mulig å rive bomstasjonene, og erstatte dem med et helt nytt og mer rettferdig og mer intelligent system. 

Til slutt vil jeg si dette: Vi står midt inne i den største endringen av transportsystemet siden motoren utkonkurrerte hest og kjerre. Å kjempe en ensidig kamp for dieselbiler i 2018, er litt som det var å kjempe for faxmaskiner i 2008. En tapt kamp. Skal vi vinne, må vi være på lag med teknologiutviklingen. På sikt vi den gi oss raskere, rimelige og renere transport.

Tusen tatt for oppmerksomheten! Og til dere som ikke allerede er med: husk å meld dere inn i NAF. Vi sloss for et bedre og mer rettferdig transportsystem – med lavere utslipp, helt uten bompenger – hver eneste dag! 

Takk!