1. november markerer inngangen til vintersesongen på veiene. Det betyr at det er tillatt å kjøre med piggdekk, men det betyr også at du bør frem med tommestokken:
Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag, må nemlig mønsterdybden i dekkene dine være minst 3 millimeter.
Dette i motsetning til mønsterdybdekravet i sommersesongen, da minstekravet for sommerdekk kun er på 1,6 millimeter.
Merk deg dette: Kjører du fremdeles med sommerdekk etter 31. oktober, stilles det også nye krav til sommerdekkene om minimum 3 millimeters mønsterdybde.
Kravet til mønsterdybde gjelder nemlig uavhengig av type dekk.

§ 1-4. Hjul

1. For motorvogn som har hjul og er konstruert for fart over 30 km/t, gjelder følgende: a) Dekk på bil, motorsykkel, moped, traktor, motorredskap, tilhenger eller tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm. Dekk på kjøretøy som nevnt i første ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i tiden fra og med 1. november til og med mandag etter 2. påskedag. I tilsvarende periode skal dekk på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg ha mønsterdybde minst 5 mm. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravene til mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april. Kilde: Forskrift om bruk av kjøretøy

Men du bør ha mer - slik sjekker du

Mønsterdybden skal måles i slitebanen på dekket, altså der dekket er mest slitt.
3 millimeter er altså minstekravet. Bilistorganisasjonen NAF anbefaler imidlertid noe mer mønsterdybde enn dette:

– Vi anbefaler at man ikke går lenger ned enn 4 millimeter på vinterdekk. Én ting er gripeevnen på snø og is, men en annen og vel så viktig ting, er drenering av vann på våt vei: Jo mindre mønsterdybde, jo større sjanse er det for vannplaning, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF, til DinSide.
Du kan måle mønsterdybden med en spesiell mønsterdybdemåler.
Du ikke legge om til vinterdekk selv om vintersesongen er over oss, du kan i teorien fremdeles kjøre med sommerdekk. Men du er pliktet til å bruke sunn fornuft.
– Du er pliktig å sikre mot at bilen sklir. Så dersom du er ute på vinterføre med sommerdekk, vil du bli straffet for å ha kjørt uaktsomt dersom det skjer noe, sier Engebretsen.

Husk også å sjekke dekktrykket!

– Vi er nok ikke flinke til verken å sjekke mønsterdybden, og heller ikke dekktrykket, sier Engebretsen til DinSide.
– Og dekktrykket er vesentlig - også med tanke på slitasje, sier han.
Med riktig dekktrykk, får du mindre rullemotstand og dermed mindre slitasje.
– Passer du på dette, bruker du både mindre drivstoff, og du har kanskje dekkene en sesong lengre. Og så har du jo også miljøbiten av det, når du bruker mer drivstoff,  sier Engebretsen.

På med piggene

Fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, er det tillatt å kjøre med piggdekk. Unntaket er Nordland, Troms og Finnmark, hvor de kan kjøre med pigger fra og med 15. oktober til og med 1. mai.
Det er samme krav til mønsterdybde også for piggdekk.
Kjører du med piggdekk, påløper det utgifter til piggdekkgebyr i de større byene.Husk at dette også gjelder selv om du kun er på gjennomreise.
Piggfritt fungerer bra under de fleste føreforhold, selv om piggdekk må sies å være tryggest under noen føreforhold.
For deg som ikke greier å bestemme deg for hva som er best, kan denne svenske oppfinnelsen virke lovende: Thorvald Granström har tenkt ut en ny type dekk som gir pigg og piggfritt i samme dekk. Dette har vært til uttesting hos Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige, og Granström jobber med videreutvikling og flere tester.
Uansett må du huske at alle dekk, og spesielt piggdekk, krever en innkjøringsperiode som setter begrensninger for hvor fort du kan kjøre.