Jeg er yrkessjåfør i Oslo og kjører for det meste kveld/nattsift. Tidligere år har det ikke akkurat vært en drøm å bo innenfor Ring 3 og samtidig være avhengig av ledige plasser på gateplan, men sånn det er blitt nå er det rett og slett et mareritt, og jeg tror ikke kommune/etat har sett for seg alle scenarier hva angår miljøeffekt ved å fjerne gateparkering til fordel for røde sykkelfelt (som står ubrukt mesteparten av døgnet).

For å gjøre en uendelig lang historie litt kortere (jeg har mye på hjertet når MDG sin symbolpolitikk er tema), så forteller jeg direkte om hvordan jeg reagerer på ulike innsnevringer:

Jeg pleier å være ferdig på jobb alt fra klokka 03:30 til 05:00 om morgenen, normalt sett er jeg hjemme (dvs., i nabolaget mitt, aktivt letende etter lovlig p-plass). Tidligere har jeg hvis alt håp om gratis plass virker utenfor rekkevidde tatt en kommunal betalingsplass, og betalt oppimot en femtilapp, i hvert fall ikke mer enn 100 kroner, og stått lovlig hele dagen uten mere bekymringer.

Jeg bor på Bjølsen i bydel Sagene, og bodde tidligere på Torshov, og har dermed bodd i bydelen i over 15 år sammenhengende i voksen alder (bodde også i bydelen noen år som barn), så jeg anser meg selv som å være over gjennomsnittet lokalkjent, og dermed i stand til å finne en lovlig plass, selv der mine naboer er usikre på lovligheten.

Nåt jeg kommer hjem nå i firetida på morgenen så er det uaktuelt med kommunens nye satser, som betyr 150,- kroner og da må jeg attpåtil stå opp klokka 11:00 for å flytte bilen (maks to timer fra 09:00). ParkNordic har også mange plasser i nabolaget mitt, men disse koster penger hele døgnet, og det er ikke lite.

Enden på visa er at siden gatenettet skal være rødmalt og klart til et par ekstremistsyklister står opp, så er det billigste for meg å stå på tomgang til klokks runder seks og folk begynner å stå opp, og det blir et par ledige plasser. Og tro meg, skal jeg holde meg våken midt på natta pga. denne fjollereguleringa så skal klimaanlegget mitt enten kjøle meg ned eller varme meg opp, og jeg vil ha mulighet til å både lade mobilen og benytte meg av leselampe uten å bekymre meg for batterier.

Nå er de akkurat ferdige med fjerning av gateplasser i det øverste kvartalet av Bergensgata, 1/4 av Sarpsborggata, og de holder på med halve Stavangergata. Den manglende lokalkjennskapen er så utrolig irritirende, hvorfor bruke offentlige midler på å generere ENDA mer utslipp i veiarbeid og søketrafikk i et allerede presset område når det allerede ligger grusvei klar til bruk på Voldsløkka, og helt paralellt med Stavangergata?? Det må jo være bedre både samfunnsøkonomisk og miljømessig å bare skilte sykkeltraseen gjennom Voldsløkka istedenfor å sette i gang en hel masse asfaltmaskiner for å gjøre hverdagen sur for vanlige folk?? Jeg veit flere steder, et eksempel til er planlagte sykkelfelt bortover Sarpsborggt, ned Maridalsveien og inn Brochmansgt. til Treschowsgt., mens de istedenfot kunne brukt Sarpsborggt., så vidt innom Mor Go'hjerta, inn Riflegata (og dermed gitt denne gamle gata nytt liv), forbi Damvokterboligen og inn på gang/sykkelveinettet ned til Akerselva. Videre fra Akerselva setter bare fantasien grenser (Opp til skauen, ned til byen, over Jerusalem bru og videre øst osv.)

Hvorfor skal sykkelfeltene på DØD OG LIV være i konflikt med motorisert trafikk? Hvorfor finner vi oss i dette når disse konfliktløsningene attpåtil også er de DYRESTE, all den tid disse sykkelfelt veldig ofte ligger i gater inntil parker med et EKSISTERENDE PARKVEINETT HVOR MOTORISERT TRAFIKK ER FORBUDT?? De bruker våre skatte- og bompenger på den DÅRLIGSTE løsningen, som attpåtil gir flest konflikter mellom myke og harde trafikanter, med følgene deretter (for ikke å snakke om det samfunnsøkonomiske her med sykemeldinger, ambulanseutrykkninger, sykehusinnleggelser og alt dette som vi alle vet er konsekvens når tohjuling kræsjer med firehjuling..., skulle vært spennende å lest en rapport om samfunnskostnadene rundt de nye sykkelfeltene)

Jeg for min del begynner faktisk å leke tanken sivil ulydighet, og jeg VET at mange har lekt med den tanken lengre enn meg! Det er også grunnen til at jeg sender denne eposten, både fordi sivil ulydighet bare skaper irritasjon og splittelse, og fordi jeg syns det virker som at lokalavdelingen vår i Oslo (052) virker mer realitetsorientert enn syklistene/elbilistene innad i det "nasjonale forbundet".

Om jeg ikke har nevnt det må jeg ta med at jeg er drosjesjåfør, full tids og lisensiert, og kunne gjerne brukt litt av dødtida på endel av nattskifta på å skrive ned gater med sykkelfelt hvot det ligger et alternativ " klin inntil" hvor eneste utgiften ville vært å skilte sykkeltrafikken i den retningen, istedenfor dagens situasjon med rød asfalt som begynner å gå utover livskvaliteten til hardtarbeidende skattebetalere...

Så med dette håper jeg, om ikke umiddelbar endring, så i hvert fall kanskje at kostnader og alternativer kunne blitt belyst offentlig.

Med vennlig hilsen. 

Medlem nr. 86391315.

 

Hei medlem nr. 86391315.

 Takk for en flott situasjonsbeskrivelse av parkeringsforholdene i Oslo, eller rettere sagt mangel på sådanne.

NAF Oslo og Omegn har via en medlemsundersøkelse gjennomført  av Gallup i juni/juli i år,  bedt våre medlemmer i Oslo og Omeg ( 50.000  medlemmer ) tilbakemelding om blant annet  situasjonen rundt Beboerparkering.

Undersøkelsen nådde ca. 40 000. medlemmer, og svarprosenten var hele 8000.

Resultatene fra undersøkelsen vil du få tilgang til via en medlemsutsendelse som sendes ut i uke 43.

Imidlertid kan vi si at tilbakemeldingene på spørsmålet om situasjonen rundt Beboerparkering ikke ble oppfattet av medlemmene som problematisk, snarere tvert i mot.

Vi vil med dette ikke påstå  at parkering i Oslo er uproblematisk.

Informasjonen fra Oslo Kommune Byrådavd. om tilbud  vedrørende årlig parkeringskort pålydende kr.3000,- uansett om det er ledig parkeringsplass eller ikke var da sannsynligvis ikke kjent blant beboere i bydelene eller våre medlemmer

Vi i NAF Oslo og Omegn vil fortsette vårt arbeid med å informere Byråden i Oslo Kommune om hvilke problematiske parkeringsforhold beboerne innen for Ring 1 har fått, og hvilke kostnader dette får for både for privatøkonomi og samfunnet som helhet.

Overstående problem vil i løpet av første halvår 2018 bli tatt opp med blant annet lokalpolitikerne i Oslo

NAF avd. Oslo og Omegn

Politikk og Samferdselsgruppen

 

 Foto: fra Oslo.kommune.arkiver

.