NAF er godt likt blant folk. De som er negative til oss, er det gjerne fordi de mener vi gjør lite for bilistene. Det stemmer ikke.

Et godt eksempel er statsbudsjettet for neste år, hvor viktige NAF-saker, som veivedlikehold og reduserte kjøpsavgifter på bil, fikk gjennomslag.
Bilisten er også en trafikant
Mye av vårt politiske arbeid de siste årene har handlet om å se bilen i sammenheng med andre transportformer.
Norges klimaforpliktelser krever at bilistene er med på «spleiselaget» for miljøet. Samtidig er mange avhengig av bil i hverdagen. Som forkjemper for trafikantene – også når de kjører bil, ser vi at NAF blir lyttet til og tatt på alvor. Alternativet ville være å kjøre et ensidig løp. Det ville gjort oss mindre interessante og mindre relevante. Nå får vi gjennomslag for ansvarlig bilpolitikk.
                                                               
En grønn hverdag
Aldri før har det vært mer behov for en stemme som vår. Se bare på det nasjonale rammeverket:
Paris-avtalen: Klimagassutslippene skal reduseres med 40 % sammenliknet med 1990-nivå; personbiltrafikken i byene skal ikke øke; nybilparken skal slippe ut mindre enn 85 g/co2 pr km i 2020; innen 2030 skal Norge kutte klimagassutslippene med 50 % i transportsektoren.
Dette er ambisiøst! Og vi er i ferd med nå 85-gramsmålet allerede, takket være en god NAF-initiert avgiftspolitikk. Redusert engangsavgift har vært en kjernesak for oss lenge
.
Gjennomslag for NAF statsbudsjettet
I forslaget til statsbudsjett for 2017 kunne NAF innkassere viktige politiske seire på vegne av medlemmene; Bilavgiftene går i riktig retning og det gis mer penger til samferdsel.
Engangsavgiften fortsetter omleggingen slik at det er bilens utslipp, ikke motorkraft, som bestemmer avgiftsnivået. Effektkomponenten fjernes helt. Årsavgiften reduseres
Med spesiell omsorg for bilisten
Samtidig som regjeringen i dette budsjettet tar et riktig grep med engangsavgiften, øker de drivstoffavgiftene. Vår politikk er at avgiftene på bil skal snus fra kjøp til bruk. Likevel har vi gått i mot økt drivstoffavgift. Drivstoffavgiften rammer distriktene der de ikke har noe transportalternativ til bilen.
Derfor oppfordrer vi myndighetene til å utrede intelligent veiprising som alternativ til dagens avgifter. Ikke i tillegg, men som en mer rettferdig prising av bilbruk. Intelligent veiprising, gjennomført på en trygg, ikke-sporbar måte, vil nemlig gi plass for biler med lave utslipp i distriktene. Jo «grønnere» biler på veiene, jo mer kan vi kjøre. Det er mange av oss er helt avhengig av i dette spredtbygde landet.
Mobilitet på agendaen
Samtidig vokser befolkningen i byene raskere enn i landet for øvrig, og det blir trangere om plassen. I byene må vi snakke helhet. Kollektivtrafikk er viktig for våre medlemmer, men vi vet også at deres tid er verdifull. Derfor må mobilitet stå i høysetet. Der alternativ transport er god, er det lettere å sette fra seg bilen
Lokalt og nasjonalt
Norges klimaforpliktelser er vedtatt av Stortinget. Vedtakene skal følges opp lokalt og nasjonalt. I denne klimakonteksten har NAF mulighet til å være den stemmen som snakker løsning og forsvarer folks mobilitet, både lokalt og nasjonalt, i distriktene og i byene.
Vår stemme, som hjelper og forkjemper for 500 000 medlemmer, blir lyttet til, på Stortinget og i lokale forsamlinger, der vi bruker den. Vi snakker nå mer «trafikant» enn tidligere, men vi har ikke mistet tyngden som forsvarer av medlemmenes interesser som bilister. Vi har nå mulighet til å påvirke samfunnet på flere områder enn tidligere. For trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel.