NAF Norges Automobil-Forbund

 PRESSEMELDING 08.11.13

 Solberg-regjeringens endringer i Statsbudsjettet:

 Bra satsing på vedlikehold

Det skal det brukes 500 millioner mer til vedlikehold av riksveiene og jernbanen neste år. - Våre medlemmer og norske trafikanter er særlig opptatt av vedlikehold. Derfor er det bra at vedlikeholdspotten øker. Forfallet på riksveiene stanses neste år, men jobben med å bli kvitt forfallet må fortsette, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Vedlikeholdspotten øker også for fylkesveiene. Totalt øker Solberg-regjeringen veibevilgningene med 1,8 milliarder kroner. Dette er 45 prosent av økningen i budsjettrammene.

– Regjeringen viser at de vil satse på samferdsel. Det er også det signalet endringene i budsjettet gir, mener Skjøstad. 

I tillegg til økningene i både investering og vedlikehold, starter regjeringen oppbyggingen av et fond for vei- og baneinvesteringer. Dette er oppstarten for å finansiere et eget utbyggingsselskap.

- Vi er fortsatt spente på hvordan utbyggingsselskapet vil bli organisert. Det er fortsatt uklart, men et slikt selskap må få midler utenfor statsbudsjettet, mener Stig Skjøstad.

Derimot så stusser NAF på endringene regjeringen gjør i engangsavgiften. Med forslaget vil vanlige biler litt dyrere, mens de mest forurensende bilene blir billigere. Videre kuttes det også i støtten til Transnova som vil gjøre det vanskeligere å nå målsetningene i Klimaforliket som alle partier er enige i.

For nærmere opplysninger:

Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal, tlf. 901 83 276 – nils.sodal@naf.no