NAF Norges Automobil-Forbund

 PRESSEMELDIG 08.06.12

Klimaforliket: :

Gode forpliktende løsninger. Klimaforliket på Stortinget har gjort klimameldingen enda bedre. – Både miljøteknologi i biler og kollektivtransport har blitt styrket gjennom forliket. Dette liker vi i NAF, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

 Det er avgjørende for storbyene med kollektive transportløsninger. Dette har Stortinget tatt konsekvensen av og økt forpliktelsene på kollektivtransport med 700 millioner kroner årlig. I tillegg skal staten gi støtte etter oppnådde mål og ikke på grunn av vilje til å innføre restriktive tiltak som køprising.

 Nå kan ting komme i riktig rekkefølge. Først utbygging av kollektivtrafikken, så eventuelle restriktive tiltak. Byer som Oslo og Kristiansand som har vært skeptiske til restriktive tiltak og dermed ikke fått penger fra staten, vil nå få det. Det er bra, sier Sagedal.

Usikkerheten knyttet til hvor lenge elbilene vil beholde dagens fordeler har lenge vært stor. Med forliket mellom regjeringen og opposisjonen på Stortinget, garanteres det for at disse beholdes fram til 2017.

- Forutsigbarhet er avgjørende for forbrukerne. Vi skulle gjerne sett at fordelene ble beholdt lenger, men nå har vi i hvert fall forutsigbarhet fem år frem i tid, sier Sagedal.

NAF mener at fordelene bør beholdes til 2020 eller til det er solgt 100 000 nullutslippsbiler. Klimaforliket som ble forhandlet frem i går, garanterer for fordelene til 2017 eller 50 000 solgte elbiler.

- En annen gledelig nyhet i forliket er at ladbare hybrider nå får tilgang til parkering og lading på lik linje som rene elbiler, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

 For nærmere opplysninger:

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal, tlf. 480 28 065 inger.elisabeth.sagedal@naf.no

Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal, tlf. 901 83 276 

nils.sodal@naf.no