Det tidligere byrådet i Oslo la fram en ny sykkelstrategi som ble godkjent 29. april 2015. 

Sykkelstrategien er laget for å gjøre sykling i Oslo til et naturlig og smart transportvalg for alle, uavhengig om du sykler fort eller sakte.

Strategien bygger på en rekke analyser og undersøkelser av reisevaner, holdninger og sykkelveinett. Det er analysebyrået Spacescape som har utarbeidet strategien for Oslo kommune. 

Tidligere har Spacescape blant annet utarbeidet Stockholms sykkelstrategi og byutvikling strategi for Göteborg. I dag er det ca 180 km med sykkelvei i Oslo.

Innen 2025 skal det bygges 80 km en estimert kostnad på 4,3 milliarder kr. Foreslått totalt sykkelveinett behov er angitt til 510 km og og estimert å koste 9 milliarder å bygge de 250 km. Det er ingen som har angitt når man forventer å få dette på plass.

 

NAF Oslo og Omegn har deltatt på informasjonsmøter for å få mer kunnskap om prosjektet og jobber tett sammen med NAF sentralt om hvordan vi best kan ivareta bilistenes rolle og krav i en slik stor utfordrende endringsprosess.

Statens vegvesen og Oslo kommune har laget et forslag til til nytt sykkelveinett som de sendte ut til høring 1. september i år, med svarfrist 15.10.15.

Vi har sammen med NAF sentralt gitt innspill til høringsutkast og har avtalt nytt møte med NAF 12. januar 2016 for å bli enig om hvordan vi jobber videre med denne viktige saken.

NAF Oslo og Omegn har vært spesielt kritisk til at syklister skal få kjøre mot kjøreretningen og tror ikke at skilting alene er nok til å dette er en god løsning for alle parter.

Likeledes at det må være de samme regler som gjelder for kjørende og syklende, og om det er godt anvendte penger å bruke hele 13,3 milliarder på sykkelveinett i håp og tro at mange vil sykle også om vinteren

Oslo Kommune sykkel plan 

For nærmere opplysninger: NAF Avd. Oslo og omegn  Samferdsel & Politikk 

Rolv Bjørn Jernskau norbj1@gmail.com 

Terje. A. Bjørnstad terje.a.bjornstad@gmail.com