NAF Årsmøtet.

Mange i distriktet ser nytten av å være medlem i NAF.

Lokalavdelingen har en stabil medlemsmasse på over 54.000 medlemmer som ligger under lokalavdelingen for Oslo og Omegn.

Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Alle NAF medlemmer  av Oslo og omegn avdelingen kan delta på årsmøtet med forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer har tale- forslags- og stemmerett.

Ønsker du å påvirke avdelingsdriften eller avgjørelser innen eks. Trafikk og samferdsel eller ungdomsarbeider ja da er akkurat dette noe for deg som lokal medlem.

Valgkomiteen ønsker innspill på navn til de ledige vervene,men også til nye tillitsvalgte.
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2år)
Varamedlem (1år)
Varamedlem (1år)
Medlemmer til valgkomiteen:
Medlem (2år)
Medlem (2 år)
Varamedlem (1år)
Frist for innspill på navn sendes leder av valgkomiteen Gethen Backe Eriksen  Frist  innen 1.mars 2016.

Mailadresse: gethback@gmail.com  

Onsdag 16 mars kl 19.00 er det årsmøte

NAF Gården Østensjøveien 14. 0661 Oslo.

Til behandling : Årsmøtesaker med valg av styrerepresentanter etter § 16 i NAFs vedtekter. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lokal avdelingens kontor og hjemmesider senest 1 uke før årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøte sendes styret på e-post: oslo@naf.no innen 1.mars.2016.

Enkel bevertning             Husk gyldig medlemskort

KOM OG BRUK DIN STEMMERETT   -   VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE   

.