NAF Årsmøtet 2018

Mange i distriktet ser nytten av å være medlem i NAF.

Lokalavdelingen har en stabil medlemsmasse som ligger under lokalavdelingen for Oslo og Omegn

Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Alle NAF medlemmer  av Oslo og omegn avdelingen kan delta på årsmøtet med forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer har tale- forslags- og stemmerett.

Ønsker du å påvirke avdelingsdriften eller avgjørelser innen eks. Trafikk og samferdsel eller ungdomsarbeider ja da er akkurat dette noe for deg som lokal medlem.

Valgkomiteen ønsker forslag på personer som kan tenke seg å delta i vår organisasjon som frivillig tillitsvalgt i en komite eller som fremtidig styremedlem. Ønsker du flere opplysninger eller, ønsker å komme med innspill, kontakt Steinar Jortun innen 08.03.18  s.jortun@getmail.no

Sted: Årsmøte Lørenhallen ( Hasle Lørens ishockeyhall) Adresse Spireaveien 3. 0580 Oslo.

Til behandling : Årsmøtesaker med valg av styrerepresentanter etter § 16 i NAFs vedtekter. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lokal avdelingens kontor senest 1 uke før årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøte sendes styret på e-post: oslo@naf.no innen 8.mars.2018

                             Enkel bevertning             Husk gyldig medlemskort

KOM OG BRUK DIN STEMMERETT   -   VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE   

.