NAF Årsmøtet 2021.

Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Alle NAF medlemmer  av Oslo og Omegn avdelingen kan delta på årsmøtet med forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer har tale- forslags- og stemmerett.

Ønsker du å påvirke avdelingsdriften eller avgjørelser innen eks. Trafikk og samferdsel eller ungdomsarbeider ja da er akkurat dette noe for deg som lokal medlem.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes på digital platform ved bruk av Teams.

Påmelding til møtet sender du på e-post til: oslo@lokal.naf.no  

Ved påmelding oppgir du navn, e-postadresse, telefon og medlemsnummer.

Agenda, årsmøtedokumenter og informasjon om deltakelse, blir sendt de påmeldte på mottatt mailadresse 1 uke før møtet.

Saker eller forslag som ønskes behandlet sendes til samme mailadresse innen 14. april 2021.

Møteinnkalling med lenke til Teams sendes 2 dager før årsmøtet.

Til behandling : Årsmøtesaker med valg av styrerepresentanter etter § 16 i NAFs vedtekter.

      BRUK DIN STEMMERETT   -   VELKOMMEN TIL DIGITALT ÅRSMØTE