NAF Årsmøtet 2022.

Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Alle NAF medlemmer  av Oslo og Omegn avdelingen kan delta på årsmøtet med forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer har tale- forslags- og stemmerett.

Ønsker du å påvirke avdelingsdriften eller avgjørelser innen eks. Trafikk og samferdsel eller ungdomsarbeider ja da er akkurat dette noe for deg som lokal medlem.

Årsmøtet er satt opp med forbehold om endringer iht Covid 19 restriksjoner. 

Påmelding til møtet sender du på e-post til: oslo@lokal.naf.no  

Ved påmelding oppgir du navn, e-postadresse, telefon og medlemsnummer.

For personlig fremmøte, vennligst påse at du har med ditt medlemskort for fremvisning i innsjekkingen ved ankomst.

Agenda, årsmøtedokumenter og informasjon om deltakelse, blir sendt de påmeldte på mottatt mailadresse 1 uke før møtet.

Saker eller forslag som ønskes behandlet sendes til samme mailadresse innen 02. mars 2022..

Til behandling : Årsmøtesaker med valg av styrerepresentanter etter § 16 i NAFs vedtekter.

VELKOMMEN TIL AVDELINGSKONTORET I DIN NAF LOKALAVDELING.

BRUK DIN STEMMERETT !!