NAF Årsmøtet 2023.

Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Alle NAF-medlemmer av Oslo og Omegn avdelingen kan delta på årsmøtet med forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer har tale- forslags- og stemmerett.

Ønsker du å påvirke avdelingsdriften eller avgjørelser innen eks. Trafikk og samferdsel eller ungdomsarbeider ja da er akkurat dette noe for deg som lokalt medlem.

For personlig fremmøte, vennligst påse at du har med ditt medlemskort for fremvisning i innsjekkingen ved ankomst.

Agenda, årsmøtedokumenter og informasjon om deltakelse blir sendt ved forespørsel på e-post 1 uke før møtet.

Saker eller forslag som ønskes behandlet sendes til samme mailadresse innen 1. mars 2023.

Til behandling: Årsmøtesaker med valg av styrerepresentanter etter § 16 i NAFs vedtekter.

VELKOMMEN TIL AVDELINGSKONTORET I DIN NAF LOKALAVDELING.

BRUK DIN STEMMERETT!!