Temakveld

Moderne sikkerhetsystemer i bilen er svært avanserte og gir økt trafikksikkerhet og bruker må kjenne til hvordan de fungerer.

Bilprodusentene strør om seg med forkortelser, og det er ikke enkelt og vite hva de betyr

Lampene på dashbordet ditt blinker om kapp. Når må du stoppe umiddelbart, og når kan du kjøre til verksted?

Vi ønsker å gi deg en innføring i disse.

Du vil også få en gjenomgang av hva du selv kan gjøre på bilen din.

Du er velkommen til å melde deg på kurs hos oss på oslo@naf.no eller på telefon 950 35 052  08:30 – 14:30 mandag - fredag  (informer om din type bil ved påmelding)

Kursavgift for medlemer kr 200.-

Kursavgift for ikke medlem kr 400.-

Enkel bevertning.

Velkommen til kurs.