Både kjøreatferd og den tekniske tilstanden på norske veteranbiler er god, og det er svært få ulykker, ifølge veteranbilforbundene.
 
Dessverre så har vi sett i media en Veteranbil i gøfta ikke er uvanlig i disse tider og det hele skyldes i flere fall for dårlige bremser .
Det første som slår en da er har du en bil som er 30 år eller eldre og er usikker på om dine bremser holder mål og tilfredsstiller kravene?

Da har vi i NAF Oslo og Omegn et tilbud til deg.

Vi sjekker pedaltrykk, bremser foran og bak og parkeringsbrems. Vi måler at bremsevæsken sitt kokepunkt er over 180 ° C, i tillegg til visuell kontroll av bremserør og slanger.

STED:  NAF Senter Oslo, Eikenga 9

NÅR:   Lørdag 6 juni fra KL 1000 til 1600

PRIS:   Kr 200,- for ikke medlemmer

Gratis for medlemmer

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på:

oslo@lokal.naf.no eller telefon 950 35 052

                    Bilde2.png  Velkommen til bremsesjekk hos veteranbil gruppa.

 

.