Før ferie sjekken 

- Etter tradisjon tro avholder NAF Oslo og omegn sin NAF DAG med sin  populære før ferie sjekk arrangement.Før ferie sjekken gjelder for biler og motorsykler.

Årets Før Ferie Sjekk og NAF-dagen avholdes som før på Risløkka Trafikkstasjon (biltilsynet) 

Arrangementet  vil også i år være ett sammarbeid med vår MC avdeling NAF MC Oslo 

Vær velkommen til påmelding til før ferie sjekken, ha dit NAF medlemskort klart ved bestilling av time    Gå til påmelding her