Glattkjøringskurs - Sikkerhetskurs på bane.           

Tryggere kjørestil, lavere risiko, ærre skader og reduserte bilkostnader
Kurset holdes først og fremst for NAF-medlemmer fra Oslo og Omegn. Dersom det det er ledig kapasitet kan ikke-medlemmer delta

NAF Oslo og Omegn  har tilbud til deg. Medlemmer nyter godt av rabatterte priser Medlemspris kr 450,- enkel servring

Kurs og aktiviteter som gjennomføres er blant annet:

  • Sikkerhetskurs på bane (Glattkjøringskurs).
  • Din første øvingstime.
  • Bli kjent med din første bil, for ferske førere.
  • Bli kjent med din nye bil, for erfarne førere.

Målet med kurset er å skape opplevelse og ettertanke som vil kunne føre til endret og tryggere kjørestil på glatt føre.

Her kan alle med førerkort delta, kurset er delt inn i teori og praktisk kjøretrening på øvingsbanen og avsluttes med refleksjon og oppsummering.

I den innledende teorien arbeider instruktøren med åpne spørsmål for å initiere aktivitet fra deltagerne.

Den praktiske delen inneholder øvelser som bremsing, unnastyring og svingkjøring. Gjennom erfaringene ute på øvingsbanen, vil deltagerne oppleve om ny teknologi i bil kan føre til økt sikkerhet eller om det kan medføre falsk trygghet.  

Kurset avholdes for alle. Se aktivitetskalender for 2013 for dato som passer for dere.  

Vær velkommen til og melde deg på kurs hos oss på oslo@naf.no eller telefon  950 35 052   08:30 – 14:30 Mandag - fredag 

Medlemspris                kr 450,- enkel servring

Ikke-medlemmer pris  kr 650.- enkel servering