Sikkerhetskurs på bane.           

NAF Oslo og Omegn har tilbud til deg. 

Medlemmer nyter godt av rabatterte priser.

Hovedmålet er å lære sin egen bil å kjenne. Tryggere kjørestil, lavere risiko, færre skader og reduserte bilkostnader. Kurset holdes først og fremst for NAF-medlemmer fra Oslo og Omegn og kunder henvist med gavekort fra Gjensidige. Dersom det er ledig kapasitet kan andre gjennomføre kurset.

Tema:

Beregne stansepunkt

Presis styring

Fartens betydning

Oppfatte skrens

Førerstøttesystemene

Hvordan takle skrens med din moderne bil

Mål:

Kurset er å skape opplevelse og ettertanke som vil kunne føre til endret og tryggere kjørestil på glatt føre.

Her kan alle med førerkort delta, kurset er delt inn i teori og praktisk kjøretrening på øvingsbanen og avsluttes med refleksjon og oppsummering.

I den innledende teorien arbeider instruktøren med åpne spørsmål for å initiere aktivitet fra deltagerne.

Den praktiske delen inneholder øvelser som bremsing, unna styring og svingkjøring. Gjennom erfaringene ute på øvingsbanen, vil deltagerne oppleve om ny teknologi i bil kan føre til økt sikkerhet eller om det kan medføre falsk trygghet.  

Kursene holdes for medlemmer og andre som ønsker å delta.

Se aktivitets kalender for 2020 etter dato som passer for dere.

 Se aktivitets kalender her 

Kurset avholdes for alle.

Medlemspris        kr 475,- enkel servring

Ikke-medlempris kr 650.- enkel servering

Vær velkommen til og melde deg på kurs hos oss på oslo@lokal.naf.no  

Eller telefon  950 35 052  Mandag - fredag  08:30 – 14:30