Landsmøtet    

NAF- Norges Automobil Forbund er Norges største bilistorganisasjon, og har passert over 505.000 medlemmer. Det fører til at organisasjonen har bra slagkraft i mange saker.

Det er styrerepresentanter fra alle de 71 lokalavdelingene som deltar på årets NAF landsmøtet 2018.

NAFs Landsmøte ønsker blant annet en landsdekkende debatt som ser kollektivtransport og vegnettet i sammenheng. Vi må tenke på hele samferdselssektoren og ikke enten vei, jernbane, T-baner, trikker eller busser.

Landsmøtets resolusjon sier følgende:
NAF har folket i ryggen når vi etterlyser større gjennomføringsevne i norsk samferdsel. Det går for sakte å planlegge og bygge norske veier og jernbane.