NAF- Norges Automobil Forbund er Norges største bilistorganisasjon, og har nært 500.000 medlemmer. Det fører til at organisasjonen har bra slagkraft i mange saker.

Det er styrerepresentanter fra alle 68 lokalavdelinger som deltar på Årets NAF Landsmøte 2022.

Landsmøtet er NAFs øverste organ og delegatene representerer medlemmene i sine lokalavdelinger. 

NAF er samspill mellom frivillig idealistisk innsats og profesjonell forretningsmessig virksomhet til det beste for medlemmene. Dette er et fortrinn i konkurransen om oppmerksomhet og det å nå frem med vårt budskap i samfunnsdebatten.

 

.