Avdelingens leder tar pulsen på lokalmiljø utfordringene.