NAF Oslo og Omegns leder uttaler seg på vegne av avdelingen.