NAF Oslo og Omegns leder               Arild Christiansen uttaler seg på vegne av avdelingen.