Hei EL bil, hvor kommer du fra?

EL 1234.  eller EL 5432. Hvor kommer de ifra?

Norske veimyndigheter har siden bilens inntog i Norge vært veldig klare på at alle biler skal kunne identifiseres gjennom registrerings nummeret.

Vi har XN, DA, HJ, AX osv. så vi vet hvor bilen kommer fra. Hvorfor det??? Nå er snart alle norske biler EL registret. Fint… det sier oss at vi i årtier har blitt holdt for narr av norske vegmyndigheter med regler som ikke var så viktige.

Norske myndigheter er veldig opptatt av at så mange som mulig skal kjøre EL bil med tanke på miljøet. Fint… men hvorfor skal alle være EL registrert. Jo da, vi forstår bompengeinnkrevingen. Den er så viktig at tidligere krav til skiltnummer og identifisering ikke lenger er viktig. Merkelig hvordan norske myndigheter undergraver sine egne regler og gjør seg litt til latter ovenfor norske statsborgere.

Vi ser for oss EL bil nr. en million på norske veier : EL1000000 eller var det EL100000.

Gratulere med dagen.

Med EL hilsen

Arild Christiansen

Styreleder NAF Oslo og Omegn

 

Foto: Bella Edward