Kjære NAF venner

Hvem påtar seg ansvaret?

Aller først :

Takk for et godt årsmøte den 25 mars og tillit til en ny periode som styreleder i NAF Oslo og Omegn. Vi har, som årsberetningen viser, lagt et godt NAF år bak oss og det nye styret er innstilt på å gjøre 2015 minst like bra.

I dag, første dagen i nytt NAF år, våkner vi til kaos i Oslo og Omegn. Det snør…. merkelig i Mars, eller er det ikke det? Mars måned har alltid vært en snømåned, med store mengder våt og kram snø som kommer helt uventet på norske veimyndigheter. Kanskje hadde de satt bort snøryddeutstyret som burde vært i bruk fra midnatt, kanskje gjør piggdekkavgiften sitt til at mange har byttet til sommerdekk, kanskje er kompetansen blant de ansvarlige blitt svekket med tanke på praktiske avgjørelser eller er økonomien den avgjørende faktor.

Hvorfor stopper T banen? Hvorfor stopper trikken? Hvorfor blokkerer trailere innfartsveiene til Oslo? Får de kjøre med for dårlig dekk og har de ikke kjettinger?

Hvor blir piggdekkavgiften av? Hvor blir årsavgiften av? Hvor blir bompengene av? Hvor blir registreringsavgiften av? Hvor blir bensinavgiften av?

Enhver oppegående person må jo stille seg spørsmålet om avgiftene og hva de brukes til. Er det ikke nettopp en slik dag ressursene burde vært brukt, eller bryr ikke myndighetene seg fordi vi har nok penger og tåler totalt kaos en dag eller to.

Hva med fremkommeligheten til utrykkningskjøretøy?

Ennå, kl. 10.30 på formiddagen har det ikke vært en politiker å se på nyhetskanalen på TV 2. Hvorfor ikke? Burde ikke de ansvarlig ta ansvar? Hvorfor spørres ikke byrådet om hva de tenker?

53000 NAF medlemmer i Oslo og Omegn stiller seg disse spørsmålene men de kommer ikke frem til rette myndigheter. Hvem påtar seg ansvaret?

Spørsmålene blir mange i en slik situasjon men svarene uteblir nok…

Vi oppfordrer ansvarlige myndigheters politikere til å komme på banen, gjerne vår bane, NAF Oslo og Omegn sin hjemmeside, og forklare for våre medlemmer hvorfor de ikke evner å takle et forholdsvis kraftig snøfall i Mars.  Eller kanskje ingen vet hvem som er ansvarlig myndighet………………..

Hvem påtar seg ansvaret?

Med undrende hilsen

Arild Christiansen

Leder NAF Oslo og Omegn