Hvem tar ansvaret?

 Spør Leder Arild Christiansen i NAF Oslo og omegn.

Oslo, landets hovedstad, har problemer med trafikkavviklingen. Spesielt i rushtiden. Hvorfor blir det slik og hvem har ansvaret? Det bygges nye boliger i rekordfart og det er ikke overraskende at det medfører flere biler i trafikken. Innbyggertallet nærmer seg 650000 personer og det stopper ikke med det. Hvordan så veinettet ut da det var 450000 innbyggere? Kanskje ikke så annerledes?

Hvorfor er det om å gjøre å ekspandere så fort at parkeringsmuligheter, veier, skoler og øvrig infrastruktur ikke har stor nok kapasitet? Kan man ikke begrense utbygging og innflytting så det øvrige samfunn kan utvikles i samme takt?  Det oppstår konfrontasjoner mellom bilførere, syklister og fotgjengere. Samtidig trenes det på offentlig vei med rulleski og skøyter. Kanskje skulle det i samme utbyggingstakt følges opp med sykkelstier, gangveier og tilbud til bilister, også til de som driver ski og skøyte trening. Hva med skøytehall stor nok til å trene hele året så man kan slippe disse selvmordskandidater på gater og veier? Hvem har ansvaret?

Har det seg slik at det er fritt frem å drive idrett på alle offentlige steder? Kan man spille golf til jobb fordi det er flatt på veiene og nok av hull til å treffe” hole in One”? Hva med fotball? Kanskje spille seg til jobben på gaten? Er det lov? Det kan virke som om det meste er lov på gatene i Oslo, bortsett fra å bruke bil. Er det riktig? Hvem har ansvaret?

Er det utbyggerne av boliger som må ta skylden for den økende trafikken i Oslo by eller er det de som godkjenner utbyggingsplanene?  Hvorfor godkjennes utbygging i større tempo enn at man kan følge opp resten av tilbudene? Hvem har ansvaret?

Vekst er positivt når man legger til rette for det på alle områder, skeivfordeling er tragisk. Er det mangel på kunnskap, bekjentskap eller snillisme som er årsaken til den kraftige utviklingen i Oslo? Hvem tar ansvaret?

Vi i NAF Oslo og omegn undres over den manglende helhet i utbyggingen av hovedstaden og vi lurer på” hvem tar ansvar for fremtiden”?

Med spørrende hilsen 

Arild Christiansen.

Leder NAF lokalavdeling Oslo og omegn.