NAF Motorsport er  historie, avlivet av NAFs hovedstyre………

Det var med stor forbauselse vi mottok meldingen om at NAF Motorsport har mistet livet. Et langt liv bygget av NAF sine tillitsvalgte over flere tiår har stilnet.

Tillitsvalgte som har vært NAF Motorsports hovedpulsåre gjennom mange år og som har stilt opp på dugnader i god NAF ånd for å bygge opp avdelingenes Motorsportsgrupper landet over, er ikke lenger noe verd.Over 30 NAF avdelinger har fostret sine tillitsvalgte og 16000 medlemmer  gjennom motorsportsarbeid, gratis for det meste, for å gi NAF den gode markedsføring motorsport er.

Motorsportsanleggenes utstyr og  andre verdier som har blitt godt ivaretatt av gratisarbeidene tillitsvalgte gjennom alle tider viser seg nå å ikke være av noe  verdi, skal man tolke NAFs hovedstyre rett.

Åtte av hovedstyrets 12 medlemmer, inkludert President og Visepresident,
representerer avdelinger  med Motorsportsgrupper.

En burde forvente at disse åtte, i respekt for gratis, hardt arbeidene medlemmer og tillitsvalgte, kunne sette en slik avgjørelse på vent.

Da kunne de berørte avdelinger bli informert og man kunne gjennomført en kontrollert avslutning på Motorsportseventyret. Vi har forståelse for at NAF må omstille seg, men at lokalavdelingene må være med på dette gjennom åpenhet og gjensidig dialog.


Det skal være en for lite demokratisk styreform som er grunnen for at NAF trekker seg fra Norges Bilsportsforbund, styrt av KNA. Mon tro hvor den demokratiske behandlingen av NAFs tidligere Motorsportsklubber ble av. En utmeldelse av NBF er det samme som å legge ned NAF Motorsport. Innmeldte konkurranser med betalt avgift, lang tids planlegging, inngåtte avtaler med førere og leverandører av nødvendig utstyr etc. blir med ett pennestrøk fjernet av NAFs Hovedstyre. Respekt for tillitsvalgtes nedlagte arbeid finnes ikke.

Det må ha vært personer med gode overtalingsevner og en spesiell agenda som har informert Hovedstyret, når de enstemmig går inn for en  utmeldelse av NBF med  åtte representanter som utgjør 2/3 av styret som kommer fra avdelinger med Motorsportsgrupper.

Dette blir vedtatt i årets siste Hovedstyremøte som gir avdelingene 1 -en- måneds frist til å omstille seg og til å ”rydde” opp. Det er også for sent å melde saken inn som sak på Landsmøtet 2017. Er det dette man forventer seg av et Hovedstyre som er NAFs øverste organ mellom landsmøtene og skal være "vaktbikkjer" og stille kritiske spørsmål.  Nå gjenstår det antakeligvis bare å kvitte seg med motorsportsanleggene som man sikkert ikke har behov for uten NAF Motorsport. Med det følger kanskje noen tillitsvalgte og medlemmer også.

Hvorfor er ikke de aktuelle avdelinger informert på et tidligere tidspunkt? Kanskje det kom brått på?  Var det hemmeligstemplet?  Hvem skal ta en avgjørelse med så store konsekvenser i Norges Automobilforbund?  Landsmøtet, Hovedstyret eller Administrasjonen?

Har vi i denne viktige saken hatt gode nok forhandlere eller har vi hatt forhandlere med en annen agenda enn vi tror?  Noen har nok det rette svaret men de forblir helt sikker tause. Utrolig nok er NAF Motorsport avlivet med en måneds varsel.