Dekkskifte er en enkel jobb, men allikevel forsøker vi å utsette denne jobben så lenge som mulig. Dette resulterer ofte i en overraskelse den første snø dagen. Som regel går dette bra, men i enkelte tilfeller kan man ofte angre på at man ikke utførte dette tidligere.

Det er forskjellige regler rundt i landet angående når man skal bytte dekk. Det er ingen lov som sier at man må ha piggdekk eller vinterdekk. Det er derimot en lov som sier at man hele tiden må ha dekk som er tilpasset forholdene.

Det er anbefalt at man bytter til vinterdekk en stund før isen og snøen kommer.

Ditt ansvar: – Du må følge med på vær- og føreforhold og selv bestemme når dekkene skal skiftes, Piggdekk skal ikke settes på bilen før 1.november i Sør-Norge. I Nord-Norge starter piggdekksesongen 16. oktober. For piggfrie dekk gjelder ikke disse reglene.

Reglene for bruk av dekk- samt dekkskifte er relativ klare, men reglene er utgangspunkter. De må derfor kombineres med individuelle vurderinger, samt en god porsjon klokskap og sunn fornuft. Det er hensynet til best mulig trafikksikkerhet som må være avgjørende.

Nattefrost og snø kan være rett rundt hjørnet flere steder i sør Norge.

Temperaturene fremover viser nattefrost i sør. Det betyr at vann fryser i veibanen om natta og blir rene trafikkfeller. Selv om temperaturmåleren på bilen viser varmegrader ute kan det være speilblankt i skyggepartier

TIPS:

Når du har fått på vinter dekkene: Husk at salt binder vegstøvet og gjør dekkene glattere. Du må rengjøre dekkene minimum en gang i uka om du kjører fast på saltede områder.

Viktig: -Husk og etter stram bolter / muttere etter 5-7mil.

Avpass farten etter forholdene, uansett forhold.

Det er ditt liv. Den billigste livsforsikringen ligger i å kjøre med gode dekk

GOD TUR HILSEN    NAF OSLO OG OMEGN.