Avdelingen gjennomfører en rekke spennende og nyttig aktiviteter året rundt for sine medlemmer, avdelingen har 45 tillitsvalgte vorav 8 utgjør avdelingens styre, og 2 ansatte, alle tillitsvalgte gjør en stor frivillig innsats for lokalavdelingen innenfor trafikksikkerhetsarbeid,  politikk, familie og ungdom.

NAF - Norges Autmobil Forbund ble stiftet i 1924 og Lokal avdeling Oslo og Omegn ble etablert i 1928, fire år etter.                                                      

Medlemskontingenten var på hele 20 kroner og den første veiboken utgis dette år.

Hovedoppgavene er å synliggjøre lokalavdelingen i sitt område med oppgaver som bla. samferdselspolitisk og forsterke medlemstilbudet for lokal medlemene.

Avdelingens kontor ligger på Haslevangen sentralt Oslo, i lyse og trivlige lokaler i  NAF-Senter Haslevangen i Oslo. Senteret, som har moderne hjelpemidler og dyktige fagfolk, hjelper lokalmedlemmene med biltekniske tjenester og senteret innehar  kundesenter, NAF verksted og NAF testestasjon  og de utfører EU-kontroll  (PKK) under samme tak.

Har du spørsmål til oss, vennligst send oss en E-post på  oslo@lokal.naf.no 

Velkommen til oss!

                                   Arets NAF avdeling diplom.png