NAF avd. Oslo og Omegn er én av totalt 71 lokalavdelinger i Norges Automobil-Forbund.

Avdelingen har 45 tillitsvalgte som arbeider på frivillig basis.

Tillitsmannsapparatet; Media- og markedsføring, NAF Ung 052, Trafikk og Samferdsel, Aktivitetsgruppe, NAF MC Oslo og NAF Motorsport Oslo og Omegn.

NAF Oslo og Omegn administrasjon.

Ole   Blåsmo  

 Dagligleder

90 79 00 70

ole.blasmo@naf.no  

Avdelingen ledes av et styre som velges av årsmøtet og er avdelingens høyeste organ.

Styret i NAF Oslo og omegn. 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Leder

Arild Christiansen

92 02 18 04

oslo@naf.no

Nestleder

Henning Gundersen

95 15 28 93

oslo@naf.no

Styremedlem

Svein Rasen

90 85 56 50

oslo@naf.no

Styremedlem

Geir Aasheim

90 85 00 16

oslo@naf.no

Styremedlem

Terje Bjørnstad

90 19 66 00

oslo@naf.no

Varamedlem

Ellen Maria Oftebro

48 45 03 77

oslo@naf.no

Varamedlem

Arild Østby

 91 51 88 88

oslo@naf.no

Valgkomite leder Steinar Jortun 

91 81 42 62

oslo@naf.no

NAF MC Oslo 

Verv       

Navn

Tlf

E-post

Leder                                

 May Liss Urang 

91867723

leder@nafmcoslo.no 

Nestleder

Lars Gunnar Gulbrandsen             

 

nestleder@nafmcoslo.no