NAF avd. Oslo og Omegn er én av totalt 68 lokalavdelinger i Norges Automobil-Forbund.

Avdelingen har 30 tillitsvalgte som arbeider på frivillig basis.

Tillitsmannsapparatet; Media- og markedsføring, NAF Familie, Trafikk og Samferdsel, Aktivitetsgruppe og NAF MC Oslo 

NAF Oslo og Omegn administrasjon.

Ivar A Sandvold  

 Daglig leder

41 43 35 95

 ivar.sandvold@naf.no

Avdelingen ledes av et styre som velges av årsmøtet og er avdelingens høyeste organ.

Styret i NAF Oslo og omegn. 

Verv

Navn

Tlf

E-post

Leder

Henning Gundersen

95 15 28 93

oslo@lokal.naf.no 

Nestleder

Svein Rasen

90 85 56 50

oslo@lokal.naf.no 

Styremedlem

Geir Aasheim  

90 85 00 16

oslo@lokal.naf.no 

Styremedlem

Svein Larsen 

90 56 60 19

oslo@lokal.naf.no 

Styremedlem 

Arild Østby 

91 51 88 88

oslo@lokal.naf.no 

1.Varamedlem

Grete Torp

90 77 49 08

oslo@lokal.naf.no 

2.Varamedlem

Arild Christiansen 

92 02 18 04

oslo@lokal.naf.no 

Valgkomite leder  

 

oslo@lokal.naf.no 

NAF MC Oslo 

Verv       

Navn

Tlf

E-post

Leder               

 May Liss Urang 

91867723

leder@nafmcoslo.no 

Nestleder

Leif Harald Dahlseng    

93499184

nestleder@nafmcoslo.no