Bilfritt sentrum  - Byrådet har kommet til fornuft

Som kjent hadde det nye rødgrønne bystyret i Oslo store «drastiske» ambisjoner med å forbedre klima og miljø i byen da de tiltrede etter valget i 2015. Det kunne kanskje oppfattes som en god nyhet at byrådet tidlig endret tidsfristen fra 2017 til 2019, men dessverre nei. Grunnen er, som NAF Oslo og Omegn med mange andre interessegrupper var forskrekket over, byrådets runde formuleringer ut plan for hvordan dette skulle gjennomføre, konsekvenser, økonomi og tidshorisont.

Eksempler på dette er fjerning av parkeringsplasser for å etablere sykkelstier. Avgifter er økt og tiden man får lov til å gate parkere i indre by, er redusert. Allerede i sommer hadde Aftenposten en artikkel som viste hvordan rundt 1800 parkeringsplasser skal fjernes de neste årene.

Rundt-1800-parkeringsplasser fjernes de neste årene

Etter stor motstand fra flere interessegrupper, også NAF Oslo og Omegn, har byrådet nylig varslet en kraftig revurdering av ambisjonene sine om bilfritt sentrum. Målet er ikke lenger bilfri by, men å redusere bilismen i sentrum. Området hvor dette skal skje er gjort mindre, i tillegg skal det nå fortsatt skal være lov å kjøre til egen bolig i indre by, varetransport og liknende. Les mer om denne siste utviklingen

 Vil-ikke-lenger-tvinge-bilene-ut-av-sentrum

Det er håp om at videre arbeid vil bygge på erfaringene gjort ved besøk og snakke med lokale politikere i byene Brussel, München og København. Dette er byer TØI rapport 1476/2016 har vurdert at har størst kompetanseoverføringsverdi for Oslo. Byer hvor man har gått gradvis frem for å få erfaringer og se konsekvenser m.h.t area og bil- /næringstransportens rolle.
Byrådet er nå mer samstemt med sin egen handlingsplan for økt byliv. Arbeidet er organisert i et eget prosjekt;» Bilfritt byliv». Målsetningen er å skape et bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1 i løpet av bystyreperioden. NAF Oslo og Omegn deltar aktivt i dette arbeidet.

Les prosjektdirektør Hans Edvardsens innlegg på siste arbeidsmøte 17.10.2016

Økt byliv i Oslo sentrum - Strategiverksted seminar 17 oktober

NAF Oslo og omegn er glad for at byrådet har modifisert forslaget sitt, både i geografisk omfang og ikke minst å ikke lenger ville jobbe for totalforbud mot biler i indre by. Fortsatt mener imidlertid NAF Oslo og Omegn at parkeringspolitikken byrådet fører utenfor Ring 1 gjør hverdagen komplisert for stadig flere av Oslos innbyggere i hverdagstransporten. NAF Oslo og omegn mener det er behov for å ha en tettere dialog mellom innbyggerne om utviklingen av klimavennlige transportløsninger. Dette må også inkludere mulighet til å eie og å kjøre bil.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix